OBVESTILA

Obvestilo Vlaisavljević

by | Okt 18, 2021

Ugodnosti za člane:

biobanka 3
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)

Bili smo prisotni na predavanju prof. Vlaisavljevića na 158. kongresu in skupščini Slovenskega zdravniškega društva, kjer je predstavil Slovensko reproduktivno medicino v luči evropskih smeri razvoja. Prisoten je bil tudi predstavnik Ministrstva za zdravje, mag. Vindišar. Prof. je poudaril, da smo po dostopnosti in rezultatih postopkov OBMP v vrhu EU, vendar imamo še kar nekaj možnosti za izboljšave, kot so:

🌸 izboljšati osredotočenost na pacienta, ti. “patient centeredness”
🌸 usposobiti androloge, zdravnike, ki so certificirani za neplodnost moških
🌸 smo na repu po številu centrov na mio prebivalcev
🌸 uvedba nacionalnega registra postopkov OBMP, ki bi bil javno dostopen
🌸 kontrola kazalcev kakovosti delovanja centrov za OBMP

Na podlagi teh izsledkov smo Državni komisiji za oploditve z biomedicinsko pomočjo in Ministrstvu za zdravje RS predlagali naslednje točke izboljšav reproduktivnega zdravja pri nas in prosili, da se opredelijo do njih:

  • Povečati je potrebno osredotočenost na pacienta oz. vključevanje mnenja pacientk v ocenjevanje delovanja centrov za OBMP, vsaj na naslednji način, da bo:
    • Pacient bolje informiran bodisi neposredno s strani klinik bodisi na enotni strani za paciente. Ministrstvu za zdravje smo predlagali uvedbo brezplačne nacionalne številke, na kateri bi pacienti prejeli informacije o vseh pomembnih spremembah, ki bi jih ažurno posredovali z vseh klinik. Delovanje le-te bi bilo pod nadzorom stroke oz. Ministrstva.  
    • Pacienti bi na klinikah prejeli obrazec o zadovoljstvu z obravnavo po vzoru drugih EU držav. Rezultate bi obdelala neodvisna institucija in bi bili na voljo vsem pacientom v RS.
  • V središču tedna neplodnosti je bila v letu 2021 moška neplodnost. Glede na to in na dejstvo, da pri nas ni dovolj (če še sploh delujejo) certificiranih specialistov za moško neplodnost, smo prosili, da vsi centri napovedo plan izobraževanja in certifikacije andrologov v svojem centru. Prav tako smo podprli predlog za organizacijo formalnega izobraževanja in spremljanje CME s področja reproduktivne medicine za ginekologe in embriologe.
  • Prosili smo komisijo in Ministrstvo za zdravje, da se opredelita do primerjave z EU, kjer je število centrov od 2.0 do 4.3 na mio prebivalcev (vir: ESHRE, Focus on Reproduction, maj 2015). To bi pri nas na 2 mio prebivalcev pomenilo 4-9 centrov. Vprašali smo, kakšna je možnost, še posebej pod grožnjo epidemije, da se dovoli večjemu številu centrov, da deluje v breme OZZ? 
  • Prosili smo komisijo in Ministrstvo, da posredujeta plan delovanja centrov ob morebitnem zapiranju države oz. ob ponovnem pojavu epidemije/podobnem scenariju kot se je zgodil v letu 2020, ko je bilo izvedenih 21,7 % postopkov manj kot planirano. Ali imamo pripravljene korektivne oz. rezervne ukrepe ob ponovnem pritisku na bolnišnice?
  • Prosili smo, da se uvede nacionalni, javno dostopni register delovanja in kakovosti delovanja centrov za OBMP. Ta točka je povezana s prvo točko osredotočenosti na pacienta.   

Zaradi neugodne Covid situacije je bil sestanek na Ministrstvu za zdravje z dne 2.11.2021 odpovedan. Čakamo na novi termin, ko vas bomo o izsledkih obvestili.

Prijava na novice