moška neplodnost

kakovost semena

Ugodnosti za člane:

biobanka 3
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)

Kakovost semena je merilo plodnosti pri moškem in kaže na sposobnost semenčic v semenski tekočini, da oplodijo jajčno celico

Kakovost semena je vezana tako na količino, gibljivost kot kakovost semenčic:

Gibljivost semenčic je pomemben faktor za uspešno gibanje po ženskem reproduktivnem traktu. Če semenčice niso dovolj hitre, ne uspejo priti do jajčeca.

Gibljivost razdelimo v 3 kategorije:

  • progresivno gibanje – gibanje v smeri
  • ne-progresivno gibanje – lokalno gibanje, navadno je to gibanje v krogih
  • nepremičnost – ni gibanja

Najpomembnejši faktor je gibanje v smeri. Gibljivost obravnavamo kot normalno, če se več kot 32 % semenčic giblje progresivno oz. v smeri.

Koncentracija semenčic

Pri oceni plodnosti imata koncentracija in število semenčic pomembno prognostično in diagnostično vrednost. Povesta, koliko semenčic se izloči med spolnim odnosom. Število kaže na sposobnost tvorbe semenčic, zaloge semenčic v obmodku kot tudi prehodnost sistema kanalčkov.

Morfologija (oblika)

Za ugotavljanje plodnosti je oblika semenčic izjemnega pomena. Pod mikroskopom uporabljajo različne kriterije in klasifikacijski sistem za obravnavo morfologije človeških semenčic za poškodbe glave, osrednjega dela ter repa.

Morfologijo označimo kot normalno, če je povprečno število semenčic z normalno obliko več kot 4 %.

Vitalnost

Za oceno sposobnosti preživetja se analizira odstotek živih semenčic v ejakulatu.

Za oceno kakovosti semena se izvede spermiogram (povezava). Ocenjevanje se izvede v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (SZO ali WHO) iz leta 2010. Mejne vrednosti so navedene v priloženi tabeli.

Kakšen je lahko izvid spermiograma?

 normozoospermija (normalni semenski parametri oz. seme dobre kvalitete)
 
hipospermija
 
oligozoospermija (nizko število semenčic)
 
astenozoospermija (slaba gibljivost semenčic)
 
teratozoospermija (slaba morfologija semenčic)
 
OAT ali oligo-asteno-terato-zoospermija (kombinacija slabe gibljivosti, morfologije z nizkim številom)
 
nekrozoospermija (vse semenčice so mrtve)
 
azoospermija (odsotnost semenčic)
 
aspermija (ni ejakulata in torej tudi semenčic)
 
levkocitospermija

 

Normozoospermija

Vsi izmerjeni parametri so v mejah normale.

Po SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) kriterijih iz leta 2010 so mejne vrednosti za normalen izvid:

 Skupno število semenčic: več kot 39 milijonov
 
Koncentracija semenčic: več kot 15 milijonov na ml
 
Gibljivost: več kot 40% ali več
 Progresivna gibljivost: več kot 32%
 
Vitalnost: več kot 58%
 
Morfologija semenčic: več kot 4%
 
Volumen semena: več kot 1,5 ml
 
Čas utekočinjenja: manj kot 60 minut
 
Barva semena: bledorumena
 
pH semena: >7.1
 
Prisotnost levkocitov: <1 milijon