OBMP vodnik

protokoli

Ugodnosti za člane:

biobanka 3
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)

DOLOČITEV PROTOKOLA ZA IZVEDBO OBMP POSTOPKA

Protokol je načrt, plan, potek izvedbe oploditve z biomedicinsko pomočjo. S protokolom je vnaprej določena uporaba zdravil, morebitne kombinacije teh zdravil, čas uporabe posameznega zdravila, približno število ultrazvočnih pregledov in približen datum za izvedbo punkcije oz. pridobitve jajčnih celic. Izbira protokola in zdravil je odvisna od starosti ženske, hormonske in ultrazvočne slike oz. diagnoze, postavljene njej in/ali partnerju. 

Poznamo sledeče protokole:

  kratek protokol
  dolg protokol
  blagi oz. »mild« ali »mini« protokol

Protokoli se med klinikami lahko precej razlikujejo.

Kratek protokol

Za kratek protokol je značilno, da se stimulacija jajčnikov z gonadotropini (npr. Menopur), prične že 2. dan ciklusa, po 5-6 dnevih stimulacije (7. oz. 8. dan ciklusa) pa sledi prvi kontrolni ultrazvok. Imenuje se folikulometrija in obsega štetje in merjenje foliklov v jajčnikih. Nekako med 6. in 7. dnevom stimulacije jajčnikov se gonadotropinom doda še antagoniste GnRH (npr. Orgalutran), ki poskrbijo, da ne pride do prezgodnjega nastopa ovulacije oz. razpoka foliklov. Od pričetka protokola do prenosa zarodka v povprečju minejo 2-3 tedni.

Katere so prednosti kratkega protokola?

   traja krajši čas in omogoči uporabo manjše količine hormonov
 
omogoči boljšo kakovost jajčnih celic pri ženskah, ki se slabo odzivajo na dolg protokol (to so pogosto starejše ženske, ženske z nizko ovarijsko rezervo)
 
navadno boljša izbira za ženske s PCOS z namenom preprečitve razvoja OHSS – sindroma ovarijske hiperstimulacije

Dolgi protokol

Dolgi protokol se navadno prične 22. dan ciklusa z vsakodnevnimi injekcijami agonistov GnRH (npr. Suprefact). Prvi del protokola traja od 14 do 16 dni. Ženska v vmesnem obdobju dobi menstruacijo. Sledi kontrolni ultrazvočni pregled, s katerim se preveri, da je sluznica v maternici primerno tanka ter da sta oba jajčnika brez foliklov ali cist. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, se agonistu GnRH doda gonadotropin (npr. Gonal F) za stimulacijo jajčnikov. Od pričetka protokola do prenosa zarodka v povprečju mine 4-5 tednov.


Katere so prednosti dolgega protokola?

  Praviloma folikli počasneje zorijo, zato jih je lažje spremljati
 
počasnejši razvoj lahko omogoči pridobitev večjega števila zrelih, uporabnih jajčnih celic
 
boljša izbira za ženske, ki s pomočjo kratkega protokola pridelajo veliko nezrelih celic ali jih uspejo pridelati le malo


Blagi oz. »mild« ali »mini« protokol

Protokol, ki je sicer redkeje v uporabi, deluje po principu minimalne oz. blage stimulacije jajčnikov. Prične se šele 5. dan menstrualnega ciklusa, prvi kontrolni ultrazvok oz. folikulometrija, pa sledi že čez 3 dni. Po potrebi se uvede še antagonist GnRH (npr. Cetrotide). Navadno se uporabi odmerek gonadotropinov (npr. Puregon), ki je nižji od običajnega.

Kdaj se uporabi blagi oz. »mild« protokol?

Predvsem pri ženskah z nizko ovarijsko rezervo, ki se izredno slabo odzovejo na daljše obdobje stimulacije oz. stimulacijo z višjimi odmerki gonadotropinov in vedno znova pridelajo le manjše število neuporabnih, nezrelih celic. 

Cilj blagega protokola je, da se pridobi le nekaj celic, a da so te zrele in zadovoljive kakovosti.

Nikakor ne moremo govoriti, da je en protokol boljši od drugega. Prav tako je nemogoče napovedati, kateri protokol bo primeren za žensko, preden se ga dejansko izvede. Ravno zato so prvi OBMP postopki pogosto eksplorativni in narekujejo oblikovanje nadaljnjih postopkov.

Prijava na novice