društvo

kdo smo

Ugodnosti za člane:

biobanka 3
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)

Namen društva Združenje za zanositev (v nadaljevanju Društvo) je ozaveščanje in informiranje širše javnosti o problematiki neplodnosti ter prizadevanje za izboljšavo pogojev za paciente na področju zdravljenja neplodnosti oz. postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (v nadaljevanju OBMP). 

Prvi korak k ozaveščanju in informiranju je narejen s pričujočo izobraževalno platformo, ki je namenjena vsem, ki jih zanima plodnost in zanositev nekoliko bolj poglobljeno. 

Vizija in naloge društva Društva pa segajo dlje in jih lahko preberete spodaj in na priloženem Temeljnem aktu oz. Statutu tukaj

Če želite biti del naših prizadevanj in koristiti ugodnosti, ki jih Društvo neprekinjeno pridobiva za svoje člane, se včlanite tukaj. Leta članarina znaša 60 EUR. Podatki o društvu so tukaj

Vizija oz. cilji društva:

 izoblikovanje preventive na področju neplodnosti;
 prizadevanje za izboljšavo izobraževalnih programov za mlade na področju spolnosti oz. reprodukcije;
 
izoblikovanje/doseganje ustrezne in pravočasne informiranosti populacije na področju plodnosti, neplodnosti oz. reprodukcije;
 
izboljšanje pogojev za paciente na področju OBMP;
 
doseganje višje stopnje kakovosti obravnave pacientov in kakovostnejšo izvedbo OBMP postopkov.

Naloge društva:

sodelovanje s klinikami, ki se ukvarjajo z reproduktivno medicino, zdravljenjem neplodnosti oz. OBMP;
seznanjanje pacientov z njihovimi pravicami, z novimi terapijami, z uspešnostjo teh terapij v svetu in pri nas;
psihološka pomoč parom pred, med in po postopkih OBMP;
zavzemanje za boljše izobraževanje, humanost in potrpežljivost kadra, ki se srečuje z neplodnimi pari;
spremljanje trendov v EU glede neplodnosti in načinov preprečevanja ter zdravljenja le-te;
pomoč parom na potovanjih v tuje države v povezavi z zdravljenjem neplodnosti;
vzpostavitev sodelovanja z drugimi društvi in institucijami, tako v Sloveniji kot v tujini;
ozaveščanje širše javnosti o problematiki neplodnosti;
pridobivanje darovalcev in darovalk spolnih celic;
ozaveščanje mladih o reproduktivnem zdravju;
zavzemanje za prevetritev zakona – ZZOBMP, ZZZDR;
aktivno sodelovanje v javni razpravi glede vseh predpisov, ki zadevajo pravice in dolžnosti pacientov;
združevanje posameznikov oz. parov, ki se soočajo s problematiko neplodnosti oz. težavami na področju reprodukcije oz. zanositve;
vzpodbujanje članov k navezovanju stikov, medsebojni podpori in delovanju na področju reproduktivnega zdravja in neplodnosti;
vzpodbujanje in omogočanje članom pridobivanje in širjenje znanja s področja plodnosti, neplodnosti, zanositve in OBMP;
organizacija delavnic, predavanj, tečajev, seminarjev;
organizacija srečanj podpornih skupin;
izdajanje publikacij;
izvedba individualnih svetovanj.

Prijava na novice