nosečnost

krvni testi

Ugodnosti za člane:

biobanka 3
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)

KRVNI TEST – POTRDITEV NOSEČNOSTI

Kdaj se izvede?

V primerjavi z zanositvijo z biomedicinsko pomočjo, se v spontanih zanositvah krvni test za potrditev nosečnosti opravi redko. Ginekolog napoti žensko na krvni test za potrditev nosečnosti le:

 v primeru daljše nepojasnjene odsotnosti menstruacije in negativnih urinskih testov
 
urinskih testov z nejasnimi rezultati 
 
ob pojavu neobičajnih krvavitev oz. neobičajnega poteka, zapletov nosečnosti (za izključitev zunajmaternične, molarne nosečnosti, ipd.)

V postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) se po prenosu zarodka ženska na kliniki zglasi čez približno 14 do 16 dni, da opravi krvni test, s katerim se preveri prisotnost oz. vrednost humanega horionskega gonadotropina (β-hCG) – nosečniškega hormona. To je izredno pomemben korak v celotnem postopku OBMP.

Kaj je β-hCG?

β-hCG oz. nosečniški hormon prične izločati razvijajoča se posteljica oz. placenta kmalu po ugnezditvi zarodka v maternico. Prisotnost β-hCG v krvnem obtoku kmalu po spočetju in posledično višanje njegove koncentracije v zgodnjem gestacijskem razvoju, je odličen pokazatelj za zgodnje odkrivanje nosečnosti. Merjenje β-hCG v krvnem serumu je natančnejše od urinskega testa nosečnosti, saj pokaže dejanske vrednosti in njihov upad ali porast in ne le prisotnost.

Kdaj govorimo o pozitivnem krvnem testu nosečnosti?

Četudi večina laboratorijev krvni test vrednoti za pozitiven že pri vrednostih nad 5-10 IU/L, imajo klinike za zdravljenje neplodnosti to raven postavljeno malenkost višje in o nosečnosti govorijo šele, če je rezultat 40 IU/L ali več.

Vrednost β-hCG

Dva tedna po prenosu zarodka, ob izvedbi krvnega testa, se ženska nahaja nekako med 4. in 5. tednom nosečnosti. Vrednosti β-hCG za te tedne nosečnosti imajo zelo velik razpon in so odvisne predvsem od hitrosti ugnezditve ter zgodnjega razvoja zarodka v maternici. Pomembno je vedeti, da ne obstaja normalna ali idealna vrednost β-hCG in nobena vrednost ne more jasno napovedati uspešnega oz. neuspešnega poteka nosečnosti.

Prenizka vrednost β-hCG? 

Razpon normalnih vrednosti je izredno velik, a vrednosti pod 100 IU/L, izmerjene dva tedna po prenosu zarodka, navadno ne pomenijo dobre prognoze. Mnogo bolj kot prva izmerjena vrednost β-hCG, je pomembno naraščanje oz. podvajanje vrednosti. V 48 urah je zadovoljiv dvig vrednosti za najmanj 66%, pričakuje pa se, da se vrednost vsakih 48-72 ur, podvoji. V primeru (pre)nizkih vrednosti je tako smiselno ponavljanje krvnega testa čez 2 do 3 dni in podrobno spremljanje razvoja nosečnosti.

Previsoka vrednost β-hCG?

V kolikor so vrednosti β-hCG za določeno gestacijsko starost oz. tedne nosečnosti pomembno višje od pričakovanih (npr. 100.000 IU/L in več), se pojavi sum na molarno nosečnost.

Vrednost β-hCG doseže vrh 1-2 tedna pred zaključkom prvega trimesečja nosečnosti (12 tednov) in nato v drugem trimesečju prične upadati.

 

Tabela naraščanja vrednosti β-hCG po tednih nosečnosti:

TEDNI ODSOTNOSTI MENSTRUACIJE VREDNOST β-hCG (v IU/L)
3 tedni 5-50
4 tedni 50-426
5 tednov 19-7.340
6 tednov 1.080-56.500
7 do 8 tednov 7.650-229.000
9 do 12 tednov 25.700-288.000

 

TEDNI ODSOTNOSTI MENSTRUACIJE VREDNOST β-hCG (v IU/L)
3 tedni 5-50
4 tedni 50-426
5 tednov 19-7.340
6 tednov 1.080-56.500
7 do 8 tednov 7.650-229.000
9 do 12 tednov 25.700-288.000

Prijava na novice