moška plodnost

preventiva

Ugodnosti za člane:

biobanka 3
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)
PROFERTIL (1)

Kje je preventiva na področju neplodnosti?

Neplodnost je definirana kot bolezen, zato se zdravi. To pomeni, da se ukrepi pričnejo izvajati šele, ko so težave enkrat že prisotne – ko par ne uspe spočeti otroka.

Pomanjkanje preventive na področju neplodnosti v razvitem svetu pomeni:

Vsak 6. par ima težave z zanositvijo.
 OBMP postopki so pomemben del nacionalnih strategij za demografske izzive.
 Največji porast v številu OBMP postopkov je pri ženskah 40+, kjer je najmanj učinkovit.
 
Starost ženske je torej poglaviten vzrok za neuspeh**, zato OBMP na nivoju populacije ni učinkovit pristop za dvig plodnosti.
 
Za večjo učinkovitost je nujna boljša komunikacija med OBMP strokovnjaki, politiko in širšo javnostjo in PREVENTIVNI UKREPI.

Preventivni ukrepi so sestavljeni iz 3 stebrov:

1. Večje informiranosti širše javnosti o vplivih na plodnost, kjer se pričakuje tudi večja vloga šolskega sistema:

 boljše poznavanje fiziologija reprodukcije
 informiranje o prirojenih dejavnikih za neplodnost
 informiranje o zunanjih dejavnikih, ki lahko vplivajo na plodnost, kot so fizična aktivnost, zdrava prehrana in dodatki, okužbe sečil in spolovil ter razvade.

2. Preventivne ocene plodne sposobnosti (spermiogram, po potrebi palpatorni in UZ pregled testisov, po potrebi tudi krvne preiskave), ki mora biti parom na voljo bodisi krito s področja zdravstvenega zavarovanja ali odplačno.

3. Preventivnih ukrepov v zdravstvu na osnovi anamnestičnih in podatkov kliničnega pregleda, kjer se pričakuje posredovanje zdravstvenega sistema.

 

Vpliv vsakega stebra posebej že lahko prinese dobre rezultate v smislu zmanjšanja potrebe po invazivnih postopkih OBMP in potrebe po doniranih celicah, ki jim v naši državi ne moremo zadostiti:

1. Informiranost širše javnosti

V izobraževalnem sistemu mlade ljudi izobrazimo le v smeri uporabe kontracepcije in preprečevanja neželene nosečnosti. Veliko premalo je govora o zdravi, odgovorni spolnosti, o dobrem poznavanju lastnega telesa in reproduktivnih organov ter konec koncev tudi o zanositvi, tisti, ki bo načrtovana in zaželena. 

Pari preprosto premalo vedo o fiziologiji svojega reproduktivnega sistema, premalo poznajo lastno telo, veliko preveč je še stigme in sramu okoli vsega povezanega z menstruacijo, spolnostjo, menopavzo, pa če ta pride prehitro ali v razumni starosti.

Primanjkljaj na tem področju poskuša odpraviti ZDRUŽENJE ZA ZANOSITEV z izobraževalnim portalom ZANOSITEV.SI in poskusom vplivanja na šolstvi in zdravstveni sistem in na področje zadevne zakonodaje. 

Boljša informiranost populacije lahko vodi v:

Zavedanje o vplivu starosti ženske na plodnost oz. optimalnem časovnem oknu za reprodukcijo pri ženski in posledicah, če se ga ne ujame. Moški imajo pogosto manjšo željo po otroku kot ženske, zato so bolj nagnjeni k odlaganju starševstva. 

 Zavedanje pomena ovulacije za plodnost para in planiranje spolnih odnosov v plodnem oknu ženske (ženska je vsak mesec plodna le 12 do 24 ur).
 
Zavedanje pomena kakovosti semena za plodnost para in vplivov nanj.
 
Razumevanje pozitivnega vpliva zdravega življenjskega sloga na reproduktivno zdravje in zdravje še nerojenega otroka.
 
Razumevanje kvarnega vpliva spolno prenosljivih bolezni na reproduktivno zdravje in potrebo po ogibanju tveganim spolnim odnosom.
 
Vse lahko prispeva k večji plodnosti parov in manjši potrebi po zdravljenju neplodnosti.

2. Preventivna ocena plodne sposobnosti

Plodno sposobnost para se ocenjuje oz. obravnava tekom zdravljenja neplodnosti, ko se ugotavlja vzroke za neplodnost, ki se jih potem zdravi.

Posamezniki in pari v nekaterih bolj razvitih državah plodno sposobnost lahko ocenijo, še preden pride do težav z zanositvijo in je par napoten na zdravljenje neplodnosti. To je zaenkrat samoplačniško. V ZDRUŽENJU ZA NEPLODNOST se borimo, da bi bila ocena plodnega potenciala del splošne preventive na področju neplodnosti, kar pomeni, da bi jo pokrivala državna blagajna. 

Ocena plodne sposobnosti omogoča:

 Oceno tveganja za zmanjšano plodnost v prihodnosti oz. morebiten potreben daljši čas za zanositev, kar paru omogoča planiranje družine.
 
Prepoznavo različnih DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA ZMANJŠANO PLODNOST in pravočasno ukrepanje.
 
Načrtovanje družine v čas, ki paru najbolj ustreza.

3. Preventivni ukrepi v zdravstvu

Pri moških ni nikakršnih preventivnih pregledov s področja reproduktivnega zdravja. V naši državi tudi ni dovolj dobro poskrbljeno za težave z motnjami v spolnem odnosu. Ker hudo primanjkuje urologov, le-ti urejajo nujne, predvsem rakave bolezni in le izjemoma erektilno disfunkcijo. Pa tudi sicer moški pri pojavu teh težav le v kakih 10 % iščejo pomoč.

Tudi ob pojavu bolezni reproduktivnega sistema, se moški izjemoma, v 20 % obrnejo na zdravnika. To področje je hudo zapostavljeno, saj je potrjeno, da zelo naraščajo nekatere bolezni, ki bi jih s preventivnimi ukrepi lahko odkrili, npr. rak moda.   

Tako pa se določene bolezni kot je odsotnost semenskih kanalčkov, varikokela, rak moda, genetska obolenja, kronične vnetne bolezni v medenici in druge, odkrijejo šele ob pregledu zaradi neplodnosti para. Ker obstajajo postopki OBMP, s pomočjo katerih je mogoče do neke mere obiti moško neplodnost, pa se moške tudi ob odkritju teh težav, zelo redko zdravi.

Znano je, da kakovost semena tudi sicer odraža zdravstveno stanje pri moškem. Raziskave so potrdile, da so moški, ki trpijo za neplodnostjo, tudi približno 8 let prej napoteni v bolnišnico zaradi resnih srčno-žilnih obolenj v primerjavi s plodno populacijo. Reproduktivno in splošno zdravje moške populacije zahteva več pozornosti.

Z ozaveščenostjo pacientov, moških in žensk, splošnih zdravnikov, ginekologov in porodničarjev, pristopamo k problematiki neplodnosti dovolj zgodaj, da so terapevtski načini zdravljenja neplodnosti krajši, manj invazivni in bolj prijetni za bodoče starše.

Izredno ponosni smo, da s strokovnjaki, pri Zanositev.si osveščamo ginekologe, farmacevte in posameznike.

Prijava na novice